1 דלת כניסה
1 דלת כניסה
2 מהכניסה למטבח
2 מהכניסה למטבח
3 פינת אוכל
3 פינת אוכל
תקריב גבינות ויין 4
תקריב גבינות ויין 4
5 מטבח אלכסון
5 מטבח אלכסון
6 מהסלון למטבח
6 מהסלון למטבח
7 מהמטבח לסלון
7 מהמטבח לסלון
8 חזית לדלת כניסה
8 חזית לדלת כניסה
9 מבואת כניסה ואח
9 מבואת כניסה ואח
שרותי אורחים אנכי 10
שרותי אורחים אנכי 10
11 ברז שרותי אורחים
11 ברז שרותי אורחים
12 חדר שינה אנכי
12 חדר שינה אנכי
13 חדר שינה אופקי
13 חדר שינה אופקי
14 מהמיטה למקלחת
14 מהמיטה למקלחת
15 חדר רחצה מהדלת
15 חדר רחצה מהדלת
16 ארון רחצה אופקי
16 ארון רחצה אופקי
17 ספה עם הגב לדק באלכסון
17 ספה עם הגב לדק באלכסון
18 ספה עם הגב לדק
18 ספה עם הגב לדק
19 שקיעה
19 שקיעה
20 חלון מטבח
20 חלון מטבח
21 חלל מרכזי בשקיע באלכסון
21 חלל מרכזי בשקיע באלכסון
22 ערסל חזית לשקיעה
22 ערסל חזית לשקיעה
23 ויסטיריה ודלת
23 ויסטיריה ודלת