1 סלון מהכניסה
1 סלון מהכניסה
2 מטבח מבט לגינה
2 מטבח מבט לגינה
3 שולחן אוכל ומדפים
3 שולחן אוכל ומדפים
4 מטבח
4 מטבח
5 תמונה חצויה של המטבח והסלון
5 תמונה חצויה של המטבח והסלון
6 סלון מפינת העבודה
6 סלון מפינת העבודה
7 מהכניסה
7 מהכניסה
8 מבט מלמעלה על פינת העבודה
8 מבט מלמעלה על פינת העבודה
9 מדרגות וחדר שינה אנכי
9 מדרגות וחדר שינה אנכי
10 מקלחת הורים
10 מקלחת הורים
11 חדר שינה אופקי
11 חדר שינה אופקי
12 שולחן עבודה עם מחברות של הדס שלום
12 שולחן עבודה עם מחברות של הדס שלום
13 שרותי אורחים
13 שרותי אורחים
14 סלון
14 סלון
15 פינת עבודה מהסלון
15 פינת עבודה מהסלון
16 מהמטבח החוצה
16 מהמטבח החוצה
17 כסא נדנדה
17 כסא נדנדה
18 מקלחת כללית
18 מקלחת כללית
19 ספסל בגינה
19 ספסל בגינה
20 מהפרגולה לגינה
20 מהפרגולה לגינה