מהסלון לכניסה
מהמטבח לכניסה
מהדלת לסלון
סלון
מהמטבח לסלון
נדנדה
לקורבוזיה ונמרים
חדר עבודה כחול
מקלחת 1
מקלחת מחדר שינה
מבואה
חדר שינה