חדר ורוד, מבט מהדלת לחלון, בית ברמת השרון

בית ברמת השרון, ליאת הדס, חדר ילדה, חלון ישיבה, חלון צרפתי