כיורים בסוויטת ההורים, בית ברמת השרון

כיור כפול, בית ברמת השרון, ליאת הדס, סוויטת הורים